Yritys

Sahateollisuuden sivuvirtojen kehittäjä

Biocoil Oy:n tarina alkoi noin neljä vuotta sitten, kun yksittäiset asiantuntijat tapasivat Utajärvellä ja alkoivat keskustella tulevista sahastrategioista ja kiertotalouden maailmanlaajuisista mahdollisuuksista. Jokainen tiimin jäsen toi mukanaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan ja sen jälkeen useiden intensiivisten tapaamisten jälkeen ajatus Biocoil Oy:stä syntyi.

Biocoil Oy:n tehtävänä on innovoida ja kehittää uutta teknologiaa sahan sivuvirtojen sekä muiden biomassamateriaalien muuntamiseksi lisäarvoa tuottaviksi materiaaleiksi. Strateginen painopisteemme on määritelty modulaarisen teknologian kehittämiseen, jossa huomioidaan eri jalostusvaiheiden tuomat lisäarvot ja energiatase yhdistettäessä kokonaisvaltaiseen biotuotantoteknologiaan.